διαρραίσουσι


διαρραίσουσι
διαρραίω
dash in pieces
aor subj act 3rd pl (epic)
διαρραίω
dash in pieces
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
διαρραίω
dash in pieces
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.